Turvallisuus- ja ensiapukoulutukset • Ensiaputarvikkeet
KOULUTUKSETVERKKOKAUPPA

 Servare Oy tarjoaa kattavasti erilaisia  turvallisuuskoulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Päätoimialaamme ovat ensiapukoulutukset.

ENSIAPUKOULUTUS

Ensiapukouluksena tarjoamme Servare Oy:n omia ensiapukursseja sekä kaikkia Suomen Punaisen ristin ensiapukursseja. Punaisen ristin kurssit ovat sertifioituja kursseja, joista saat todistuksen automaattisesti ja halutessasi myös kortin. Servare Oy:n omat kurssit vastaavat sisällöltään vastaavia ja niistä saa  myös samalla tavalla todistuksen ja kortin halutessaan. 

Kaikki  ensiavun kouluttajamme ovat kokeneita kouluttajia ja hyvin kokeneita myös omassa työssään kentällä ensihoitajina ja pelastajina. Koulutuksissa keskitytään henkeä pelastavan ensiavun oppimiseen ja asiakas on aina keskiössä.

Lähikoulutukset pidetään mahdollisuuksien mukaan asiakkaan tiloissa. Voimme tarvittaessa ottaa käyttöön sopivan tilan myös muualta. Lähikoulutus on yleensä tehokkain tapa oppimisen kannalta ja suosittelemme sitä ensisijaiseksi koulutustavaksi.

TURVALLISUUSKOULUTUS

Järjestämme turvallisuuskoulutuksia tarpeen mukaan kaikista turvallisuusaiheista. Räätälöimme koulutuksen aina asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Ilmaisessa tarpeen kartoituksessa määrittelemme koulutuksen sisällön ja tarpeen asiakkaan kanssa yhdessä omissa toimitiloissa.

Yleiseen turvallisuuskoulutukseen kuuluu aina yleinen turvallisuusluento, jossa käsitellään uhkaavassa tilanteessa toimimista, uhkaavan henkilön kohtaamista ja erilaisia ulkoisia uhkia. Uhkatilannekoulutukseen kuuluu myös käytännön harjoittelua asiakkaan tiloissa ja muun muassa ajoneuvossa toimimista.

Stressinhallintakoulutus kuuluu osana turvallisuuskoulutuksen tarpeen mukaan pidempänä tai lyhyempänä kokonaisuutena. Uhkatilanne- ja stressinhallintakouluttajina toimii poliisit ja sotilaat. Kaikilla kouluttajilla vahva kokemus uhkaavissa tilanteissa toimimisesta niin Suomessa- kuin kriisialueilla ulkomailla.

Turvallisuuskoulutukseen kuuluvat myös paloturvallisuuskoulutukset ja alkusammutusharjoitukset. Kokeneet ammattipalomiehet toimivat näissä kouluttajina.

TAKTINEN ENSIAPU

Taktinen ensiapu on Servaren erityisosaamisalaa. Tässä sisällössä voimme rakentaa päivästä viikkoon kestäviä kokonaisuuksia. Näitä toteutamme tällä hetkellä Puolustusvoimille säännöllisesti pitkin vuotta.

Sopii kaikille viranomaisille, reserviläisille ja kaikille turvallisuualalla työskenteleville.

Servaren merkittävin yhteistyökumppani ja asiakas taktisen ensiavun osalta on Suomen Puolustusvoimat. Servare tuottaa taisteluensiavun koulutusta Porin Prikaatissa Kriisinhallintakeskuksella.

Ota yhteyttä