Turvallisuuskoulutukset

Räätälöidyt turvallisuuskoulutukset yrityksille laaja-alaisesti Tampereella

Tarjoamme yrityksille tarpeisiin räätälöityjä turvallisuuskoulutuksia Tampereella ja muulla Pirkanmaan alueella. Koulutuksemme ovat käytännönläheisiä ja tehokkaita, ja ne perustuvat aina uusimpiin viranomaissuosituksiin ja parhaisiin käytäntöihin.

Koulutuksissa vallitsee rento ja välitön ilmapiiri.

Päätoimialueemme on Tampere, mutta toimimme  joustavasti myös Pirkanmaan ulkopuolella – ota yhteyttä ja sovitaan koulutuksen yksityiskohdista!

Paloturvallisuuskoulutus

Paloturvallisuutta työpaikalle

Tulipalon sattuessa nopea ja tehokas toiminta on ensiarvoisen tärkeää. Paloturvallisuuskoulutus antaa yrityksesi työntekijöille tarvittavat tiedot ja taidot toimia oikein hätätilanteessa.

Paloturvallisuuskoulutus parantaa työympäristön turvallisuutta, vähentää tulipalon riskiä ja antaa työntekijöille tarvittavat tiedot ja taidot toimia oikein hätätilanteessa.

Paloturvallisuuskoulutuksemme on käytännönläheinen ja tehokas kokonaisuus, jossa käsitellään mm. tulipalon syttymiseen vaikuttavia tekijöitä, ensiavun antamista tulipalon sattuessa sekä nopeaa ja turvallista poistumista tiloista hätätilanteessa.

Koulutuksen yhteyteen on helposti lisättävissä alkusammutusharjoitus ja poistumisharjoitus.

Paloturvallisuuskoulutus Tampere

Alkusammutuskoulutus

Palon sattuessa!

Tuli voi syttyä missä ja milloin tahansa. Alkusammutuskoulutus antaa tarvittavat tiedot ja taidot toimia oikein tulipalon alkuvaiheessa. Nopealla ja tehokkaalla alkusammutuksella voi olla ratkaiseva vaikutus tulipalon leviämisen estämisessä turvallisuuden varmistamisessa.

Alkusammutuskoulutus on käytännönläheinen koulutus jossa käsitellään mm. alkusammutusvälineiden, kuten käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käyttöä, tulipalon leviämisen estämistä sekä turvallista poistumista palotilanteesta

Koulutus räätälöidään aina yrityksen tarpeisiin sekä työympäristöön ja se on helppo yhdistää esim. paloturvallisuuskouluksen yhteyteen.

Alkusammutuskoulutus Tampere

Poistumisharjoitus

Turvallinen evakuointi hätätilanteessa

Poistumisharjoitus on tärkeä osa työympäristön turvallisuutta. Se varmistaa, että kaikki työntekijät tietävät, miten toimia ja mistä poistua hätätilanteessa. Harjoitus auttaa myös tunnistamaan mahdollisia vaaratekijöitä ja parantamaan evakuointisuunnitelmaa.

Poistumisharjoitukseen on helposti yhdistettävissä paloturvalisuus- ja alkusammutuskoulutukset.

Käytännönläheinen poistumisarjoituksemme sisältää mm. evakuointisuunnitelman läpikäynnin, poistumisreittien ja -ovien tunnistamisen, palo- ja turvallisuusohjeisiin tutustumisen sekä turvallisen poistumisen harjoittelun.

Poistumisharjoitus Tampere

Turvallisuuskävelyt

Tunnista työympäristön vaaratekijät

Turvallisuuskävely on käytännönläheinen menetelmä työympäristön vaaratekijöiden tunnistamiseen ja niiden korjaamiseen sekä turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Turvallisuuskävelyn aikana tarkastellaan työympäristöä työntekijöiden näkökulmasta ja etsitään mahdollisia riskikohteita, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuksia tai vaaratilanteita.

Turvallisuuskävely on ohjattu ja tehokas kokonaisuus, joka pitää sisällään mm. työympäristön tarkastelun asiantuntijan ohjauksessa, vaaratekijöiden tunnistamisen ja riskiarvioinnin sekä korjaavien toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen.

Kävely räätälöidään aina yrityksen tarpeisiin ja työympäristöön. Kouluttajamme ovat kokeneita turvallisuusasiantuntijoita, joilla on vahva kokemus työympäristön turvallisuuden arvioinnista.

Kävely on kestoltaan n. 1-2 tuntia ja siihen voi osallistua 5-10 henkilöä kerrallaan.

Turvallisuuskävely Tampere

Haastavien ja uhkaavien tilanteiden hallinta

Turvallisuutta ja varmuutta työympäristöön

Työympäristössä voi kohdata haastavia ja jopa uhkaavia tilanteita, jotka voivat aiheuttaa stressiä ja pelkoa. Nämä tilanteet voivat olla esimerkiksi asiakkaiden tai työkavereiden aggressiivista käytöstä, häirintää tai väkivallalla uhkaamista.

Haastavien ja uhkaavien tilanteiden hallinta -koulutus antaa työntekijöille tarvittavat tiedot ja taidot toimia tehokkaasti ja turvallisesti näissä tilanteissa.

Koulutus perustuu uusimpiin tutkimuksiin ja antaa työyhteisölle työkaluja uhkaavien tilanteiden tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn, tukee aggressiivisen käytöksen varhaisen vaiheen merkkien ja riskitekijöiden tunnistamista sekä sisältää ennaltaehkäisevien viestintätaitojen ja henkisen ja fyysisen turvallisuuden luomisen harjoittelua.

Kouluttajillamme on vankka kokemus haastavien ja uhkaavien tilanteiden hallinnasta.

Haastavien tilanteiden hallinta Tampere

Stressinhallintakoulutus

Työhyvinvointia ja parempaa suorituskykyä

Stressi on nykymaailman arkipäivää. Se voi johtua työstä, yksityiselämästä tai molemmista. Liiallinen stressi heikentää työhyvinvointia, tehokkuutta ja jopa aiheuttaa terveysongelmia.

Stressinhallintakoulutuksemme antaa työntekijöille käytännönläheisiä työkaluja stressin tunnistamiseen ja hallintaan.

Koulutuksen aikana perehdytään mm. työstä syntyviin stressin laukaiseviin tekijöihin ja näiden fyysisten ja psyykkisten oireiden tunnistamiseen sekä eri stressinhallintatekniikoihin

Stressinhallintakoulutus Tampere

Turvallisuuskoulutukset yrityksille
Tampere ja muu Pirkanmaa

Kouluttajamme ovat kokeneita ja ammattitaitoisia asiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus turvallisuusalalta. Koulutuksissa käytössänne on uusimmat viranomaissuositukset ja parhaat käytännöt. Huomioimme aina työntekijöiden toimialan, työympäristön ja muut erityistapeet sekä räätälöimme koulutuksen aina yrityksen tarpeisiin sopivaksi.

Pyydä tarjous!

Kaikista koulutuksista voidaan aina räätälöidä yhdistelmiä tarpeen mukaan.

Toteutus tapahtuu aikataulujen, tilojen ja sisällön suhteen aina asiakaslähtöisesti.